วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2550

กองทุนดนตรีเพื่อเด็กยากไร้

ไม่นานมานี้ผมได้มารับราชการเป็น ครู อยู่บนดอยผาตั้ง
ภรรยา และลูกชาย ตัดสินใจมาอยู่ด้วยกันบนดอยผาตั้ง
เพื่อครอบครัวของเราจะได้เติบโตขึ้นพร้อมกันอย่างมั่นคงทางจิตวิญญาณ
ตัวผมเองเรียนจบมาทางการดนตรี เมื่อมาเป็นครูก็อยาก ให้เด็กที่นี่มีกิจกรรม และกิจกรรมที่ผมถนัด ก็คงไม่พ้นดนตรี ความฝันของผม อยากให้เด็กชาวเขาที่เรียนกับผมได้มีวงดุริยางค์ เป็นของเขาเอง แต่ตอนนี้มีปัญหา อยู่ที่งบประมาณ ผมจึงเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาที่สนใจช่วยบูชาพระสมเด็จวัดระฆัง เพื่อนำมาเป็นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีเพื่อเด็กผู้ขาดโอกาส จะได้รับโอกาสอันดีในทางดนตรี

ไม่มีความคิดเห็น: